new - texttext                                                                                    

     

                

                                                                 Wild Horses    (Graphite, 8"H x10"W)       I