new - texttext                                                                                    

     

                       

                                                                   Martha   (Graphite, 25"H x 19"W)       I