Martha Reading   (Graphite, 10.5"H x 8.5"W)       I